Stichting Schildpad
Schildpadden zijn gevoeliger dan u denkt!

Gezondheid

Sponsor banner : De Bruin - Hoveniers en tuincentrum

Kijk ook eens bij voeding , daar is een onderdeel giftige planten en staan er vitamine en mineralen tabellen.

Gezondheid

De gezondheid van schildpadden valt en staat in gevangenschap met de toewijding van hun verzorger. In dit stuk wil ik ingaan op hoe een schildpad het best te verzorgen is, niet op de voeding dat vindt u namelijk in een andere groep op onze homepage.

Zowel bij op het land als in het water levende schildpadden is het noodzaak dat de verblijven in gevangenschap zeer goed schoon gehouden worden, dit is trouwens gelijk het meest voorkomende punt bij zieke schildpadden, een vuile leefomgeving. Na de vuile leefomgeving komen we het punt waardoor ook zeer veel schildpadden doodgaan of ernstige misvormingen krijgen,dat zijn de deficiŽntie ziekten. In dit stuk treft u ook een lijst aan van ziektes en symptomen, hun oorzaken, behandeling en herstellingskansen. In deze groep staan bepaalde behandelingsmethoden beschreven die niet door een particulier uitgevoerd mogen worden, uw dierenarts is gespecialiseerd in de behandeling van dieren en kan zonodig gebruik maken van de door ons verstrekte gegevens, vraag uw dierenarts dus om uw dier indien nodig te behandelen.

Een roodwangschildpad met rachitis Een roodwangschildpad met rachitis
Deze ongeveer 32 jarige bij ons gebrachte roodwangschildpad heeft duidelijke symptomen van Rachitis. Deze schildpad is gebracht op 4 mei 2001.

Voeding

De voeding van schildpadden is zeer belangrijk, maar de voeding hebben wij uitgebreid voor u beschreven in het hoofdstuk voeding, deze kunt u vinden door op de button voeding te klikken. Hierin staat onder andere een belangrijk punt, de vitamines en mineralen uitgebreid beschreven. Ook zal er in het gedeelte over ziektes en behandeling regelmatig aangegeven worden dat een ziekte is veroorzaakt door of is op te lossen met een bepaalde voeding.


Uw gezondheid

Raar we hebben het over schildpadden en nu wordt dit gekoppeld aan de mens, welnu heel eenvoudig. Schildpadden, vooral water schildpadden zijn enorme viespeuken, zei kunnen in no-time hun verblijf enorm vervuilen. Dit komt mede door het soort voer wat de dieren aangeboden krijgen.

Hieronder volgt een korte opsomming van werkzaamheden die u altijd moet, en nooit moet uitvoeren terwijl u uw dieren gaat verzorgen.

Gezien de altijd aanwezig bacteriŽn in het schildpadden verblijf, waaronder salmonella, is het zeer verstandig het verblijf waarin de schildpadden zitten alleen te beroeren met latex handschoenen. Doet u dit niet is het een must om na de verzorging uw handen goed te wassen. Zit nooit tijdens de verzorgingswerkzaamheden met uw handen in uw gezicht.

Laat nooit zwangere vrouwen of kinderen met een schildpad in aanraking komen, voor de kinderen geld verder het zelfde als hier boven, maar voor zwangere vrouwen kunnen o.a. de salmonella kwalijke gevolgen hebben voor de foetus.

Bij het schoonmaken van het verblijf mag nooit het water met de mond uit de bak gezogen worden, hierdoor loopt u nogmaals een zeer grote kans om ziek te worden, krijgt u last van misselijkheid, darmkrampen, koorts of diarree. Neem dan onmiddellijk contact op met uw huisarts en vergeet vooral niet te vermelden dat u schildpadden houdt. Het is natuurlijk overbodig om te vermelden dat het water altijd geur en kleurloos moet zijn, is dit niet het geval dan is het water al in ernstige mate vervuild. Maak ook nooit het terrarium voor het voeren schoon, maar doe dit enkele uren na de voeding, dit scheelt u een hoop werk en uw schildpad zit minder lang in vervuild water.


Helemaal niet ziek

Regelmatig krijgen wij te horen dat er nog steeds mensen zijn die de extreem lange nagels van de mannelijke roodwangschildpadden afknippen. Deze nagels behoren toe aan de mannetjes en zijn secundaire geslachtskenmerken, zij hebben deze nagels nodig om de vrouwtjes te kunnen imponeren en hebben deze nodig om houvast te krijgen tijdens de paring. Een ander veel voorkomende "kwaal" is het verlies van de beenplaten op de rug (het carapax), bij schildpadden uit het geslacht van de roodwangen. We kunnen hier duidelijk over zijn, de schildpad is niet ziek, maar groeit. Roodwangschildpadden verliezen deze beenplaten tijdens de groei een volkomen gezonde zaak. Trek deze platen nooit los, maar laat de natuur zijn werk doen, de dieren verliezen deze vanzelf. Haal ze wel snel uit het verblijf daar ze anders gemakkelijk de filterinstallatie kunnen verstoppen of zelfs kunnen beschadigen.


Schoon water

Net zoals wij het prettig vinden om schoon water uit de kraan te drinken geld dat natuurlijk ook voor uw dieren. Allereerst wat over het gebruik van (Norit) kool. Norit kool is een semi natuurproduct, wat ontstaan na verbranding van hout, met een enorme hoge poreusheid, waardoor daarin de zogenaamde nitrificerende bacteriŽn zich massaal kunnen nestelen. Deze (aŽrobe) bacteriŽn hebben heel veel zuurstof nodig en bewegend water. Deze bacteriŽn zijn in staat enorme hoeveelheden afval af te breken. Norit kool dood dan ook helemaal niets, maar werkt puur als nest materiaal voor de nitrificerende bacterie, daarbij heeft het de capaciteit om heel veel geuren en kleuren te absorberen. Een nadeel van Norit kool is dat het hierdoor nogal snel verzadigd is. De bacteriŽn blijven wel hun werk doen, maar geuren en kleuren absorberen zal snel minder worden, meestal al bij gemiddeld gebruik in een maand tijd. Dan is er nog actieve kool welke speciaal is behandeld de levensduur hiervan is aanzienlijk langer, meestal tot zo'n drie maanden. Dit product is ideaal voor het gebruik in aquaria of in grote hoeveelheden voor vijvers. Norit word gebruik bij de zogenaamde biologische filtering, zoals de werking daarvan beknopt hierboven is beschreven. Voor schildpadden zijn we helaas genoodzaakt over te gaan op mechanische zuivering, de enorme hoeveelheden ureum en faces welke worden uitgestoten door de schildpadden stellen een biologisch filter niet in staat goed zijn werk te doen, tenzij het biologisch filter globaal minimaal dezelfde inhoud heeft als het bassin waarin de schildpadden zich bevinden. Door middel van gebruik te maken van mechanische filtering is het mogelijk alle in het water aanwezige vuildeeltjes weg te vangen, deze manier van zuivering is bijzonder effectief, vooral indien gebruikt met een UV-filter om eventuele schadelijke bacteriŽn te doden. Ook de goede bacteriŽn worden dan weliswaar gedood, maar deze hebben praktisch geen effect op het zuiveringsproces, daar het water ook nog eens met een hogere snelheid, de verschillende gebruikt sedimenten passeert. De gemiddelde filtergrote van een mechanisch filter is aanzienlijk kleiner dan die van een goed biologisch filter, en kan met een inhoud van enige tientallen %-en in verhouding tot het bassin reeds bijzonder effectief zijn. Het mag dus duidelijk zijn dat schoon water van enorm belang is.


Dioxine, legionella en het houden van schildpadden.

De laatste tijd is er in de media veel te doen legionella bacteriŽn en dioxine. Ook bij het houden van schildpadden dient rekening gehouden te worden met deze feiten. Wat betreft de legionella bacteriŽn moeten wij ons er terdege van bewust zijn dat deze bacteriŽn ook in onze filter systemen en dus bij onze schildpadden kunnen voorkomen. Legionella bacteriŽn worden niet over gebracht door het drinken van besmet water, maar alleen door het het in ademen van besmette waterdamp. Ook verslikken, waardoor het water direct in de longen komt is mogelijk als besmetting. Indien u een modern terrarium heeft voor uw landschildpadden met een sproei installatie is het zaak deze goed schoon te houden en bijvoorkeur pas te vullen met vers water als u de installatie gaat gebruiken. De legionella bacteriŽn floreren optimaal bij een temperatuur tussen de 25 en 45 graden. Bij een verhoging naar minimaal 60 graden celsius overleven de bacteriŽn het niet. U kunt uw leidingen het beste regelmatig schoonmaken met een reiniger voor zwembaden of zelfs een waterverbeteraar voor het aquarium (Tetra Aquasafe of Sera Biosan). Wees altijd zeer schoon, was voor en na het aanraken van uw dieren en na werkzaamheden in het verblijf altijd uw handen. Voor water en moerasschildpadden spreekt het voor zich dat het bassin zeer regelmatig verschoond moet worden. Vooral de leiding van uw pomp regelmatig goed uitraggen.
(Een groot deel van de navolgende informatie komt van de eco-consumptietelefoon) Dioxine is een verzamelnaam voor een grote groep chemische verbindingen, waaronder een aantal extreem giftige. De gevaarlijkste varianten kunnen ontstaan bij processen waarbij chloor een rol speelt. Zoals bij de productie van chloorhoudende bestrijdingsmiddelen, bij de productie van chloorhoudende stoffen (zoals het plastic PVC) en bij het bleken van papier met chloor. Ook ontstaat dioxine bij het stoken van hout en de verbranding van broomhoudende brandvertragers, die in kunststof onderdelen van elektrische aparaten zitten. De norm voor van het binnen krijgen is in Nederland zeer laag, slechts 0,1 picogram (1 pg = 0,000.000.000.001 gram) per kg lichaamsgewicht per dag. Voor mensen geldt dat wij ongeveer 2 tot 15 pg per dag binnen krijgen. Schildpadden eten over het algemeen aanzienlijk minder dan mensen, maar zijn ook meestal aanzienlijk kleiner. Ons (Stg. Schildpad) zijn geen gegevens bekend over de schadelijkheid van dioxine voor schildpadden uit onderzoeken. Schildpadden die vlees eten van koeien kunnen dioxine binnen krijgen doordat de koeien veel gras eten en de dioxine opslaan in het vet. Groenten nemen geen dioxine op uit de bodem (net zoals gras). Vanuit de lucht kan dit echter wel op de groenten neerkomen. Door de groenten goed te wassen kan dioxine grotendeels worden verwijderd. Andere schadelijke stoffen, zoals zware metalen worden wel opgenomen. Indien u uw groenten verbouwd in de buurt van een verbrandingsoven kan het geen kwaad deze eens te laten onderzoeken of uw groenten zware metalen bevatten. De kosten van een dergelijk onderzoek zijn helaas wel hoog. Wat betreft vis bevatten alleen de vette soorten (paling & vette zoetwatervis) in de buurt van verbrandingsovens concentraties dioxine. Het goed schoonmaken van uw groenten en het gebruik van hoogwaardige fabrieksvoeders kunnen eventuele problemen groetndeels voorkomen.


Heeft u vragen over voeding, de gezondheid van uw schildpad of wat dan ook over het wel en wee van uw dier laat het ons weten. Stichting Schildpad heeft contacten met de beste dierenartsen op gebied van schildpadden van Europa. Omschrijf uw probleem zo duidelijk mogelijk, vergeet vooral niet te melden om wat voor soort schildpad het gaat. Wij nemen dan terstond en kosteloos contact met onze dierenartsen op en indien mogelijk volgt dan een advies. Contact opnemen kan via ons formulier

© 2001 Stichting Schildpad
Terug naar boven

Ga naar de homepage